Door Carrie Vissers – Martens op 5 februari 2015

40 Artikelen vragen aanplanten van bomen bij de tunnel aan de stationsstraat in Gronsveld

Aan het college van burgemeester en wethouders

betreft artikel 40 vragen

Naar aanleiding van het aanplanten van bomen bij de tunnel aan de stationsstraat in Gronsveld heeft onze fractie een aantal vragen

De stationsstraat is met name vanaf de rijksweg tot aan het kruispunt Burg. Frans Cortenraadstr./ Oosterbroekweg een slecht onderhouden straat met gaten en afhellend wegdek. Over deze smalle weg gaan veel fietsers en auto’s. Dit levert verkeersonveilige situaties op ook omdat er te hard gereden wordt.

Wanneer wordt deze weg gerenoveerd?

Wat gaat het college doen om de snelheid te reduceren?

Waarom niet eerst deze weg renoveren en dan pas bomen planten?

Ook zou in januari aan de Burg. Frans Cortenraadstraat ( retailpark A2 ) een fiets/voetpad en invoegstrook aangelegd worden vanwege de verkeersonveilige situaties. Dit heeft de wethouder Jacobs in de decembervergadering nogmaals toegezegd. Tot op heden is er nog geen actie ondernomen. Wanneer wordt precies  met deze werkzaamheden gestart?

Namens

De PvdA-fractie

Carrie Vissers-Martens

Carrie Vissers – Martens

Carrie Vissers – Martens

raadslid commissielid zorg en welzijn Mijn naam is Carrie Vissers-Martens . Ik ben geboren op 20-02-1968 te Gronsveld. Getrouwd met Gerrie Vissers en (pleeg)moeder van 6 kinderen. Mijn beroep was verzorgende IG en op dit moment ben ik werkzaam in de kantine van SCG Gronsveld. Als raadslid word je van allerlei kanten “bestookt” met verzoeken

Meer over Carrie Vissers – Martens