12 november 2015

Algemene beschouwingen

2de termijn PvdA fractie Eijsden-Margraten dd. 05-11-2015

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Geachte leden van de raad

Allereerst de complimenten voor het college en de ambtenaren voor het presenteren van een sluitende begroting. Ondanks dat we als gemeente meer extra taken met minder geld moeten doen. De decentralisaties op het sociale domein vergen veel van de gemeentelijke organisatie. De ambtelijke organisatie van het sociale domein onder leiding van onze wethouder Jo Bisscheroux heeft goed werk verricht.

Er is echter geen tijd om tevreden achterover te leunen. Het college moet aan de slag met de transformatie van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de gemeente. Noem het verfijning van de decentralisatieopgave. Te denken valt aan thema’s van laaggeletterdheid, schuldhulpverlening, armoedebestrijding, kindermishandeling en gezondheidsbeleid. Voor de PvdA fractie geldt nog altijd “iedereen  telt mee”. We kijken dan ook uit naar de toekomstvisie van het bibliotheekwerk waar oa. de laaggeletterdheid een speerpunt moet zijn.

Zie hier onze volledige spreektekst, moties en amendementen.

Algemene beschouwingen begroting 2016

Amendement CDA extra 1^1 stijging ozb 2015.11

Amendement ombuiging afvalbeleid (2)

mantelzorgkaart

motie armoedebeleid

motie IndienenprojectenbijLED

Motie Wijnweg

sport op school

taxusafval