25 april 2016

Een beladen week

De afgelopen week was voor allen een beladen week waarbij de emoties soms hoog opliepen.

Tijdens de Raadsvergadering betrof dit vooral de behandeling van de eventuele verharding van de Wijnweg. Voorafgegaan door vlammende betogen van zeer veel insprekers begon de Raad aan het debat. Wij twijfelden en hebben veel kritische vragen gesteld. Ons probleem is namelijk dat bij slecht weer de weg voor de gemiddelde fietser slecht begaanbaar is. Uiteindelijk gaven bij ons 2 principiële punten de doorslag:

  • In het wegenbeleidsplan is opgenomen dat tijdens onderhoud aan holle wegen geen nieuw materiaal aangebracht mag worden en
  • In ons eigen verkiezingsprogramma staat omschreven dat er geen verdere verharding van wegen mag komen. Liefst zelfs enkele wegen ‘ontharden’.

Tevens hebben wij een motie ingediend die Raadsbreed werd gesteund die er toe moet leiden dat de Vuursteenmijn open blijft voor publiek. Hier zijn er maar drie van op de wereld en bovendien is die mijn belangrijk voor de kern Rijckholt.

Tenslotte hebben we een motie mee ingediend die er toe moet leiden dat ook na 2017 de Justitiële Jeugdinrichting Het Keerpunt open blijft en hebben we ons akkoord verklaard met een motie die de mogelijkheid van kleinschalige zonne-energieprojecten laat onderzoeken.

Het meest geruchtmakende was het artikel op L1 waarbij aangegeven was dat er 450 asielzoekers naar het klooster in Rijckholt zouden komen. Hierdoor moest het communicatieplan in allerijl naar voren gehaald worden. Dit kwam amateuristisch over en veroorzaakte onnodige irritaties, zeg maar gerust woede. Wij zijn als fractie bij alle gesprekken aanwezig geweest, want wij willen zelf horen hoe de bevolking over de plannen denkt. Uit deze gesprekken zijn zeer veel zienswijzen bespreekbaar gemaakt. Daar moeten we nu als Raad en College over gaan nadenken. Zonder in dit stukje volledig te willen zijn: er zijn nu al een aantal zaken duidelijk voor ons;

  • 450 asielzoekers vestigen in Rijckholt is te veel
  • over het algemeen is men van mening dat we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van asielzoekers moeten nemen
  • als er asielzoekers in Rijckholt worden opgevangen moet het nodige gedaan worden aan veiligheid, verkeer etc.
  • velen willen meedenken
  • vrijwilligers hebben zich al gemeld.

Wij stellen vast dat de discussies in en buiten de zaal weliswaar grote emoties opwekten maar dat uiteindelijk respect naar elkaar overheerste. De discussie wordt op korte termijn voortgezet en het verdere traject zal plaatsvinden in overleg met betrokkenen.

Tenslotte: zowel bij de kwestie Wijnweg als asielzoekers in Rijckholt is ons de grote positieve betrokkenheid van onze inwonenden opgevallen.

Namens de PvdA Eijsden-Margraten

Jo Bisscheroux, Carrie Vissers-Martens, Jean Schrijen en Jef Gilissen