Door Carrie Vissers – Martens op 27 oktober 2013

Etalage

Verslag raadsvergadering 22-10-2013

Als eerste willen we stilstaan bij het overlijden van Anton Weijers. We wensen zijn familie veel sterkte toe.
Tijdens de raadsvergadering van 22 oktober jl. stond onder andere de kaders van het nieuwe jeugdstelsel en de strategische visie 2022 op de agenda.
Kaders nieuwe jeugdstelsel zijn de kaders om een kind in een veilige en gezonde omgeving te laten opgroeien. Onze fractie diende een motie in om de jeugdarmoede te bestrijden. De overheid heeft hier extra geld voor vrijgemaakt en wij vonden dat dit geld geoormerkt diende te worden, zodat het geld alleen voor dit doel gebruikt kan worden. Helaas steunde een meerderheid deze motie niet. We zullen hier tijdens de begrotingsbehandeling op terugkomen.
Strategische Visie 2022 is een goed en waardevol document. Wel miste onze fractie nog enkele belangrijke bouwstenen. Met name wat betreft het sociale domein (ouderen, werkeloosheid, wat verwachten we van burgers, wat mag de burger van ons verwachten en vernieuwing op cultureel gebied). Ons is toegezegd dat de visie te allen tijde bijgesteld kan worden en er mettertijd nog bouwstenen toegevoegd kunnen worden.
Heeft u nog vragen/opmerkingen , aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
PvdA-D66
Franklin Boon
Carrie Vissers-Martens

Carrie Vissers – Martens

Carrie Vissers – Martens

raadslid commissielid zorg en welzijn Mijn naam is Carrie Vissers-Martens . Ik ben geboren op 20-02-1968 te Gronsveld. Getrouwd met Gerrie Vissers en (pleeg)moeder van 6 kinderen. Mijn beroep was verzorgende IG en op dit moment ben ik werkzaam in de kantine van SCG Gronsveld. Als raadslid word je van allerlei kanten “bestookt” met verzoeken

Meer over Carrie Vissers – Martens