7 september 2014

Instemming 60+ regeling

Tijdens de raadsvergadering van 16 september stemde onze fractie na veel wikken en wegen in met de 60+ regeling. Immers, deze regeling ging geheel tegen het landelijk beleid in. Omdat wij als raad een bezuinigingskaderstellende taak hebben en deze regeling op vrijwillige basis was, hebben we de plussen en minnen opgeteld en zagen we meer financiële voordelen dan nadelen. Wel hebben we er nog op aangedrongen dat er een goede loopbaanbegeleiding komt
In de commissie Zorg en Welzijn hebben we gevraagd wanneer er duidelijk gecommuniceerd werd over de WMO, jeugdzorg en de participatienota. Onder de burgers heerst veel onrust en is er behoefte aan duidelijkheid. Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober wilden we hier nog op terug komen. De wethouder en ambtenaren waren ons voor met 2 duidelijke informatiepagina’s in de etalage. Waarvoor dank. Ook vertelde de wethouder nog dat ieder huishouden een brief krijgt met uitleg over de 3 decentralisaties. Tevens worden hier ook nog eens de informatie avonden in vermeld. We hopen op een grote opkomst tijdens deze avonden, zodat er al een stuk onrust weggenomen kan worden.
Ook was er een brief binnen gekomen van de stichting Oos Heim. Deze wilden wij terugverwijzen naar de commissie. Tot onze verbazing werd dit voorstel weggestemd. Wel zegde wethouder Bisscheroux ons na de vergadering toe zo snel mogelijk actie te ondernemen.
Namens de PvdA fractie
Odile Wolfs
Jean Schrijen
Carrie Vissers-Martens