Onze lijsttrekker: Wiel Blezer

16 maart 2018

Als nieuwe lijsttrekker wil ik u zo
veel zeggen dat het niet in een
klein stukje past. Als verenigingsman
weet ik dat sport, muziek en cultuur
kurken zijn waar de samenleving op drijft.
Als zoon van een fruitteler dat de bloesem hier
in het zuiden niet weg te denken is. Dat het
gaat om de leefbaarheid van alle kernen, om
de betrokkenheid van burgers bij hun
omgeving, om onze schitterende natuur, onze
gezondheid, onze veiligheid, om solidariteit
met mensen die het minder getrofen
hebben… Er zijn nog zoveel uitdagingen en
als coalitiepartner hebben we laten zien dat
we onze een aanzienlijke bijdrage hebben
kunnen leveren aan het wel en wee in onze
gemeente. Als sociaaldemocraat popel ik om
hieraan mijn bijdrage te leveren. Ik hoop dat ik
door u daartoe in de gelegenheid word
gesteld.