7 november 2014

Motie: Verkeersveiligheid Retailpark A2

De gemeenteraad bijeen tijdens de openbare raadsvergadering van 04-11-2014:

Constaterende dat:
• De verkeersdrukte sinds de komst van Retailpark A2 fors is toegenomen, waardoor het fietsverkeer en autoverkeer steeds meer conflicteren.
• De Frans Cortenraadstraat vanaf de Köbbesweg steeds vaker voor verkeersonveilige situaties zorgt, omdat er geen voorsorteerstrook is naar het retailpark
• Er voor voetgangers geen veilige manier is om het Retailpark te bereiken.
• Er in de realisatie overeenkomt van 08-12-2010 is toegezegd door de gebiedsontwikkelaar dat hij een fietspad zou aanleggen of laten aanleggen langs deze straat. Dat hij de bestaande weg zou aanpassen of laten aanpassen met de aanleg van een voorsorteerstrook
• Er tijdens het laatste overleg 17-03-2014 met de omwonenden deze aanpassingen ook nog eens zijn toegezegd door de gebiedsontwikkelaar
• Er met de gemeente Maastricht gekeken moet worden om een zebrapad aan te leggen bij de bushalte aan de Köbbesweg zodat de voetgangers veilig kunnen oversteken
• De projectontwikkelaar 2/3 van het gebied ontwikkelt heeft en hierdoor ook inkomsten genereert

Overwegende dat:
• Door deze toenemende verkeersonveilige situatie deze afspraken zo spoedig mogelijk nagekomen moeten worden
• De verkeersveiligheid dringend gediend is met een fietspad, zebrapad langs de Frans Cortenraadstraat en de Kobbesweg.
• Er geen financiële middelen van de Gemeente Eijsden-Margraten voor nodig zijn

Verzoekt het college:
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten om:
1. Zo snel mogelijk een afspraak te plannen met de gebiedsontwikkelaar
2. Er op toe te zien dat gemaakte afspraken zo snel mogelijk gerealiseerd worden
3. De raad in de december vergadering hieromtrent te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.