14 juni 2014

Raadsvergadering 27 mei 2014

Raadsvergadering 27 mei 2014

Op de agenda stonden meerdere gemeenschappelijke regelingen. De RUD ( regionale uitvoeringsdienst ) is de gemeente opgelegd door de tweede kamer. Deze regeling kost de gemeente jaarlijks geld en ieder jaar meer geld (indexering). De hele raad verzocht wethouder Custers een zienswijze in te dienen bij gemeenschappelijke regelingen om indexering tegen te gaan. Dit kan de gemeente geld opleveren. Veel lof was er voor de stichting van oos heim. Een initiatief van burgers waarbij de gemeente werd gevraagd om garant te staan zodat de stichting de nieuwbouw van hun gemeenschapshuis kan financieren. De gemeente betaalt niet, maar steunt wel door garant te staan. Verder werd de verordening aangenomen waarbij retailpark A2 elke zondag open mag van 12-17 uur. We hebben de wethouder weer verzocht om de verkeerssituatie en het woongenot te bekijken en actie te ondernemen om het gebied verkeersveiligheid te maken. Verder gaat onze aandacht ook uit naar de kleine ondernemer. Deze zorgt ook voor leefbaarheid in de dorpen en moet ondersteund worden.

PvdA

Jo Bisscheroux , wethouder.

Odile Wolfs, fractievoorzitter

Carrie Vissers-Martens en Jean Schrijen, raadsleden