Ambtelijk apparaat

Sinds de samenvoeging van Eijsden en Margraten is gewerkt aan de integratie en afslanking van het gemeentelijk apparaat. In de tussentijd is de complexiteit van de regelgeving en het aantal taken dat naar de gemeenten is gedecentraliseerd fors toegenomen. Het is dan ook nodig dat er in de komende periode geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsverhoging van de gemeentelijke organisatie. Op verschillende terreinen zal in teamverband met andere gemeenten het werk gedaan moeten worden. Deze samenwerking kan gestalte krijgen in zogenaamde “Shared Services Centra”. Op deze wijze kan het gemeentelijk apparaat klein, maar slim en effectief worden.

Het zwaartepunt van de samenwerking zal komen te liggen op het uitvoerende, operationele vlak. Beleidsvraagstukken worden primair door de gemeente zelf opgepakt.