Bereikbaarheid

Vervoer

Het uitgestrekte gebied van Eijsden-Margraten met zijn tientallen kleine kernen vraagt om maatwerk wat betreft openbaar vervoer. Dat kan bereikt worden door zogenaamde “belbussen” of door uitbreiding van het buurtbustraject.

Het doelgroepenvervoer (mensen met een indicatie, leerlingenvervoer) is een extra punt van aandacht. Goed bereikbaar openbaar vervoer kan gezien worden als voorliggende voorziening en bewerkstelligt dat er minder snel aanspraak wordt gemaakt op een individuele (dure) voorziening. Wat de PvdA betreft is regulier openbaar vervoer en doelgroepenvervoer daarom één dossier. Een veranderende rol van de provincie, die deze koppeling maar niet lijkt te willen maken, is hierin een conditio sine qua non.

Bij onderhoud en wegverbetering dient in de eerste plaats gedacht worden aan fietsers en voetgangers. Het stelsel van fietsverbindingen binnen de gemeente, maar ook vanuit onze gemeente naar de naburige gebieden in Nederland en België, wordt verder gecompleteerd.

Ter regulering van verkeer passen in onze gemeente geen stoplichten. Indien nodig worden op drukke kruispunten in plaats daarvan (slimme) rotondes aangelegd. Voor de verkeersproblematiek bij de Kobbesweg is dit wellicht een oplossing.