Buurgemeenten

Eijsden-Margraten ligt ingesloten tussen de Heuvellandgemeentes Valkenburg en Gulpen-Wittem, Maastricht én de Belgische Voerstreek. Aken ligt op enige, zij het overbrugbare, afstand. We constateren dat op allerlei vlakken goed wordt samengewerkt met de Nederlandse buurgemeenten. Echte samenwerking met België en Duitsland is er (nog) niet. Zeker op het gebied van toerisme en arbeidsparticipatie zijn hier slagen te maken.
Met de buurgemeenten Voeren en Visé willen we de banden aanhalen op de gebieden onderwijs, toerisme, verkeer, milieu en gemeenschapszin. Uitwisseling rond taalonderwijs heeft daarbij bijzondere aandacht.

Op het gebied van toerisme is een jumelage met Clervaux in Luxemburg in de maak. Raakvlakken en gemeenschappelijke belangen verdienen samenwerking.

Met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals is al samenwerking groeiende. Die kan verder versterkt worden door gemeenschappelijk optrekken, delen van elkaars expertise en menskracht en gezamenlijke beleidsvoorbereiding en –uitvoering.

Maastricht blijft een belangrijke partner van Eijsden-Margraten. De samenwerking met deze buurgemeente mag in het sociale domein uitstekend genoemd worden; in het fysieke domein behoeft dit evenwel nog wat impulsen. De PvdA wil hier bestuurlijk fors in investeren.