Cultureel Erfgoed

Monumenten, beschermde dorps- en landschapsgezichten en ander, ook immaterieel, erfgoed verdient bescherming en ondersteuning vanuit de gemeente. Wat de PvdA betreft wordt die ondersteuning niet alleen in beleid, maar ook financieel tot uitdrukking gebracht. Als op een na grootste monumentengemeente van Limburg (Maastricht heeft meer monumenten) zijn we verplicht om meer dan alleen maar mooie nota’s te schrijven. We beschouwen dit erfgoed immers als een waarde op zich, maar ook als een belangrijke factor voor het woonklimaat en voor toerisme en recreatie. De bijdrage van de gemeente en de verplichtingen voor de eigenaren worden in een erfgoedverordening vastgelegd. Daarmee wordt ook de verbinding gelegd met provinciale en nationale voorzieningen voor instandhouding van erfgoed. De bewegwijzering naar erfgoed in onze gemeente moet sterk verbeterd worden.

De instandhouding van monumentaal erfgoed vereist bijzondere aandacht. Door nieuwe economische functies in oude structuren onder te brengen kunnen die een nieuwe duurzame toekomst krijgen. Bijzondere aandacht daarbij voor de energievoorziening van monumenten: de oude structuren zijn niet ingericht op zuinig stoken en daarom zullen alternatieve bronnen ontsloten moeten worden. Bijvoorbeeld door het eigen gemeentelijk snoeiafval in te zetten als biomassa.

Er zijn vele archeologische en geologische waarden in de gemeente die de moeite waard zijn om te ontsluiten voor educatieve en educatief-toeristische doelen. De gemeente investeert daartoe in de organisaties die dit als doel hebben.