Gemeenschappelijke regelingen

Bij steeds meer zaken werken we samen met andere gemeenten om efficiënt en effectief te zijn in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Bevoegdheden van de gemeente worden dan in gezamenlijkheid uitgevoerd. Bijzondere aandacht is nodig voor het toezicht op dergelijke regelingen. De democratische controle op de samenwerkingsverbanden moet beter. De verantwoording naar de gemeenteraad dient vooraf en achteraf plaats te vinden.