Kunst en Cultuur

Er zijn diverse verenigingen en organisaties in onze gemeente die kunst en cultuurbeoefening tot doel hebben. De afgelopen jaren zijn talloze, andere dan de traditionele, cultuuruitingen op de voorgrond getreden. Kunstexposities, leesclubs, popmuziek, klassieke uitvoeringen, kunstcafé’s, Uitmarkt….Eijsden-Margraten heeft zo verschrikkelijk veel te bieden. Het verdient alle steun om ook hier een goed kunst- en cultuurklimaat te hebben dat in verbinding staat met de culturele centra in Maastricht, Aken en Luik. Zo is ook overloop vanuit die centra mogelijk. Voor kunstenaars en ambachtelijke kunstbedrijven, moet er in Eijsden-Margraten een goed vestigingsklimaat zijn en blijven.

Indien mogelijk helpt de gemeente bij het zichtbaar zijn van de kunst-bedrijvigheid

Een levendig cultureel klimaat blijkt ook uit lezingen en evenementen die in de verschillende kernen georganiseerd worden. De diverse multifunctionele accommodaties en de vele private ontmoetingsgelegenheden in de diverse kernen bieden hiervoor een goede infrastructuur. De gemeente kan hiertoe bijdragen door de zichtbaarheid te vergroten. In onze gemeente is een groot aantal, al dan niet gepensioneerd, geleerden, deskundigen, experts en cultuurliefhebbers woonachtig. Deze groep kan gemobiliseerd worden om het culturele klimaat in de gemeente te versterken.

De meer traditionele cultuuruitingen van harmonieën, fanfares en schutterijen zijn van onschatbare waarde en zullen hun plek behouden. Daarnaast zullen ook anderen en m.n. jongeren uitgedaagd worden met hedendaagse cultuuruitingen te komen.