Openbare orde en veiligheid

Weliswaar is het aantal meldingen van ordeverstoringen, inbraken en andere schendingen van de openbare orde in onze gemeente laag in verhouding tot andere gemeenten, maar het gevoel van onveiligheid neemt stelselmatig toe. We zien dat het aantal overlastmeldingen van de recreatieve fietser, de motorrijder, maar ook het landbouwverkeer fors toegenomen zijn. Kennelijk komen gedragsveranderingen maar zelden tot stand via boete en/of repressie. De opvoedende taak van politie, ambtsdragers, de buitengewone opsporingsambtenaren en van medeburgers moet nadrukkelijk aandacht krijgen.

Bij dreigende ontsporing door jeugdigen wordt terstond en intensief gebruik gemaakt van de jongerenwerker en later Bureau HALT. Repressie bij jeugd is alleen effectief wanneer het gedragsverandering met zich mee brengt.

Een samenscholende groep mensen wordt al gauw “hangjongeren” genoemd. Het gaat evenwel ook vaak om jong volwassenen ouder dan 20 jaar. Deze groepen verdienen bijzondere aandacht.

Drugsoverlast is voornamelijk een probleem van onze buurgemeente Maastricht. De PvdA is voorstander van regulering en daarmee van beperkte legalisering van productie en distributie van wiet. Daardoor kan er ook voor gezorgd worden dat handel en gebruik beperkt wordt tot plekken die weinig overlast veroorzaken.

De PvdA is voorstander van gereguleerde wietteelt en distributie daarvan en in voor experimenten op dit gebied in samenwerking met Maastricht.

Bijzondere aandacht verdienen risicovolle installaties in en in de nabijgelegen gemeenten zoals het spoor (vervoer gevaarlijke stoffen), de nucleaire reactor in Tihange (radioactieve straling, ongelukken), het vervoer in en over de Maas (verontreinigingen, gevaarlijke stoffen, vervuilende stoffen) en over de A2. De PvdA is voorstander van sluiting van de kerncentrales die op uranium werken.