Recreatie en Toerisme

We zijn ook van mening dat de omvang van het toerisme in onze gemeente kan en moet toenemen. De nadruk ligt daarbij wat ons betreft op kwalitatief en kleinschalig toerisme dat gericht is op landschap en cultuurhistorie. Geen grootschalige toeristische attracties dus, maar een gastvrij gebied voor wandelaars, fietsers en rust-zoekenden. Initiatieven van burgers en bedrijven om deze soort van toerisme te bevorderen worden gesteund. De gemeente helpt bij het organiseren van gemeenschappelijke marketing en belangenbehartiging van kleinschalige toeristische faciliteiten zoals Bed & Breakfast, kamperen bij de boer en vakantiewoningen. De stevige kwaliteitsimpulsen die plaats hebben gevonden in de voormalige campings in Noorbeek en Bemelen hebben zeker onze steun.

Door zich aldus te positioneren, is Eijsden-Margraten een natuurlijke partner voor omliggende toeristische gebieden als Maastricht, Valkenburg, het Heuvelland, de Voerstreek en het Maasdal.

De inkomsten uit de toeristenbelasting worden zoveel mogelijk besteed aan het optimaliseren van het concept “Bloesem van het Zuiden”.

Wat moeten onze prioriteiten zijn:

  • bekendheid van het Heuvelland als plaats om te onthaasten, om tot je zelf te komen, om dingen te doen die erg aantrekkelijk/anders zijn dan bij de toerist thuis, om te leren, om horizonten te verbreden, om met nieuwe energie terug te keren; Daarbij aanhaken/ op promotiecampagnes Maastricht en Valkenburg.
  • vergroten van aanbod kleinschalige recreatiemogelijkheden: bed&breakfast, pensions, kampeerplaatsen, familiehotels, vakantiewoningen,
  • maar ook speelvoorzieningen voor jong en oud, cultureel erfgoed ontsluiten, uitkijkpunten, bijzondere routes voor fiets en wandelaar, verbindingen naar Aken, Voerstreek, Luik en Maastricht benadrukken,
  • kwaliteit van de wandel- en fietsroutes verbeteren, bewegwijzering naar attracties, cultureel erfgoed en horeca
  • Ondernemers betrekken bij het verhaal. Niet alleen bestaande, maar ook startende ondernemers en bevorderen van starters. Herbestemming leegkomende carré-boerderijen en landhuizen, toegankelijkheid via sociale media van boekingsmogelijkheden, Geocaching, digitale gidsen, QR-codes bij cultureel erfgoed en attracties,
  • Positioneer alles wat Eijsden-Margraten heeft beter in het toeristisch aanbod. We denken daarbij aan culturele evenementen als bronken, mei-den planten, schutterfeesten enzovoort. Aan de maand waarin alles in bloei staat. Aan traditionele activiteiten als stroop en bier maken, graan malen. Aan kunstroutes enz.
  • De infrastructuur in relatie tot toerisme moet goed geregeld zijn: bewegwijzering, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, oplaadpunten voor E-bikes etc.
  • Bewoners betrekken bij het verhaal: overlast is de prijs voor stukje welvaart, trots op de regio/buurt zijn en als gids dienen, erfgoed promoten, contact met toeristen promoten, afzet van regionale producten en diensten promoten.