Sport

Een leven lang sporten…” is datgene dat nagestreefd moet worden. Sport wordt ervaren als ontspannend en draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid, ongeacht de leeftijd van de sportbeoefenaar.

Daarnaast kan sportbijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport bevordert de onderlinge samenhang binnen de gemeenschap, voorkomt isolement, draagt bij aan de ontplooiing van mensen en sport bevordert de gezondheid. Het gemeentelijk Sport Gala is een groot succes gebleken, reden waarom dit moet blijven bestaan en als concept mogelijk uitgebreid naar andere maatschappelijke prioriteiten.

Sportverenigingen hebben hierin een belangrijke rol. Zij zorgen er in belangrijke mate voor dat mensen al op jongere leeftijd met sport in aanraking komen en in de gelegenheid worden gesteld deze uit te oefenen. Zowel prestatief als recreatief. Daarom willen we bevorderen dat samenwerking tussen basisscholen en sportverenigingen een regelmatige basis krijgt.

Met de vergrijzing zal het sporten voor en door ouderen verder gestimuleerd worden.