Wat willen we niet

Het is niet eenvoudig om een lijst te maken van dingen die we niet willen, want daarbij valt van alles te bedenken. Maar we willen voor de duidelijkheid wel een paar dingen noemen die wij niet willen en die mogelijk wel door andere partijen worden voorgestaan.

Uitbreiding wonen in buitengebied

Wij willen niet dat de woonfunctie in het buitengebied wordt uitgebreid. Als er al woningen bij moeten komen of van doelgroep veranderen, dan is dat in de kernen, ook al om die zo leefbaar mogelijk te houden. Dus ook omzettingen van bedrijfspanden in het buitengebied naar woningen, laat staan het permanent bewoonbaar maken van tijdelijke huisvesting, kan niet op onze steun rekenen.

Grootschalige elementen in het buitengebied

Grootschalige structuren passen niet in ons buitengebied. Dus tegen windmolens, megastallen, grootschalige logistieke bedrijven, grootschalige toeristische attracties en nieuwe wegen zullen wij ons teweer stellen.

Versnippering van voorzieningen

Wij denken dat het voor de leefbaarheid van groot belang is dat voorzieningen als winkels, cultuur, sport en zorg op een levensvatbare manier in de kernen aanwezig zijn en dat dus moet worden tegengegaan dat deze op perifere plekken worden neergezet of verspreid raken.

Bezuinigingen op arbeidsintegratie

De zwakste partijen op de arbeidsmarkt verdienen onze volle steun.

Vervuilende industrie

Voor bedrijvigheid met een duidelijke milieubelasting of met een onverantwoord hoog grondgebruik per arbeidsplaats (uitgezonderd de agrarische), is in onze gemeente geen plaats.

Voorrang voor parkeren van voertuigen

De enige plaats waar er ruim baan is voor auto’s is in de buurt van gemeenschapsvoorzieningen. Op overige plaatsen hebben openbaar vervoer, fietsen en wandelen prioriteit.

Vriendjespolitiek

Transparantie is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor integere besluitvorming in de gemeente. Elke vorm van bevoordeling door persoonlijke relaties wijzen wij dan ook af en zullen we met alle middelen bestrijden.