Bestuurslid

Marianne Sepp

Bestuurslid; lid commissie Fysieke leefomgeving, milieu en economie
Marianne Sepp

Over Marianne Sepp

Hoi mensen,

Mijn naam is Marianne Sepp. Mijn hele leven woon ik in Rijckholt, gemeente Eijsden Margraten. Ik woon graag in mijn dorp, kort bij de natuur en het landelijke landschap.

1 Persoonlijk
2. Leefbare gemeente, werk, wonen, zorg
3. Duurzaamheid
4. Landschap en bloemenweides
5. Euregio

1. Persoonlijk

Ik zou mezelf kunnen omschrijven als iemand die streeft naar eerlijkheid en rechtvaardigheid en meestal vriendelijk is. Ik ben een echt dieren- en natuurmens, dat kan ook bij de PvdA!

2. Leefbare gemeente: werk, zorg, wonen

De idealen van gelijke kansen voor iedereen, sommigen hebben daarbij iets meer hulp nodig. Op het niveau van arbeid: passende arbeid moet mogelijk gemaakt worden.

De zorg: Kwalitatief en klantgericht dus persoonsgericht. Mantelzorgers verdienen ondersteuning.

Kwetsbare groepen zijn jongeren en ouderen. Ook in de dorpen moeten zij niet vergeten worden, door middel van genoeg kinderdagverblijven en scholen in de nabije omgeving.

Er moet voldoende aanbod zijn voor jeugdigen en ouderen, zoals sport activiteiten en de mogelijkheid creatieve vaardigheden te leren. Activiteiten die ook voor de ouderen bereikbaar zijn. Vooral het busbeleid voor ouderen zonder auto, maar die buiten hun dorp inkopen moeten doen, verdient meer aandacht.

Wonen: Woningen voor ouderen en starterswoningen. Bestaande gebouwen als sleutelrol voor betaalbare huur- en koopwoningen. Zoals bijvoorbeeld oude (monumentale) boerderijen. Zo nodig nieuwbouw: passend binnen de dorpsgrenzen.

3. Duurzaamheid

De PvdA is een partij die zich richt op de toekomst. Duurzaamheid is een belangrijke factor. Recycling, composteren.

Veiligheid: nog steeds: geen nucleaire energie. Geen megastallen in het open gebied.

Inzetten op vergroening van de energiesector. Positieve regelingen voor de bewoners, zpals zonnecollectoren. Met de gemeente als voorbeeld: bv. LED straatverlichting.

Dit betekend ook, groene energie, maar niet ten koste van de natuur, dus passend in ons landschap. Eerder gemaakte afspraken en regelgeving, ook provinciaal gezien, moeten in acht gehouden worden. Laten we vooral in de toekomst aan onze omgeving met haar specifieke planten en dieren aandacht besteden.

4. Landschap en bloemenweides

Een landelijke natuurlijke uitstraling is belangrijk voor de openbare ruimte. Ook voor de bewoners en de toeristen die voor deze kwaliteiten hiernaartoe komen.

Wilde en bloemrijke bermen maken mensen vrolijk, en zijn van belang voor een gezond ecosysteem. De instandhouding van de bossen is belangrijk.

De typische hoogstamfruitbomen (ons cultureel erfgoed) moeten worden behouden, evenals wilde bloemenzones langs akkers en wegen. Alsook het verder ontwikkelen van wilde bloemenweiden. Bestuiving is van belang voor de fruitteelt. De kracht achter bestuiving zijn: bestuivende insecten als honingbijen, wilde solitaire bijen, hommels en vlinders.

5. Euregio

Ik vind het belangrijk dat we in Europa grensoverschrijdend denken. Dus ook samenwerken met de buurlanden. In de Euregio met Duitsland en Belgie is dat zeker belangrijk en kan samenwerking op diverse punten leiden tot verbeteringen. Ook in de toekomst kunnen we van elkaar leren.

Gebruik van het democratische grondrecht, ook op lokaal niveau, hier staan mensen namelijk dichter bij overheidsorganen. En hier zijn veranderingen sneller te bemerken en kan men ook sneller aan verbeteringen werken.

Laat kinderen op jonge leeftijd de belangrijkste buur talen leren, op speelse wijze op de basisschool, voor een goede start van hun ontwikkeling voor hun toekomst.

Sociale en democratische politiek is belangrijk. Transparant, duidelijk, oprecht en vooral integer.

Met vriendelijke groet,

Marianne Sepp

….

Opleidingen
2005: Propedeuse opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO, Sittard
2008: Bachelor diploma European Law (ELS), Universiteit van Maastricht

Werkzaamheden
EleUM Assistent Universiteit Maastricht, bezoldigd.

Honingbijenhouder
En vrijwilliger Bijenpaviljoen, Kasteel Vaeshartelt Maastricht (twee zondagen in de maand gratis te bezoeken!)
Bestuurslid PvdA afdeling Eijsden Margraten
Burgercommissielid Fysieke leefbaarheid, milieu en economie, gemeente Eijsden Margraten