Zorg en Welzijn

Op het gebied van zorg en welzijn zijn grote stappen gemaakt: WMO en Jeugdzorg zitten in goede handen, het Sociaal Team is steeds beter toegerust op haar taken, verenigingen weten waar ze aan toe zijn, vrijwilligers zijn in stelling gebracht en de huiskamers draaien als een tierelier.
Dat is mooi, maar ook hier zijn een aantal zorgpunten op te noemen. Het is te verwachten dat de gemeente in de (nabije) toekomst geconfronteerd wordt met forse kortingen op het budget. Dat mag wat de PvdA betreft nooit leiden tot een verschraling van de zorg.
Gelukkig hebben we de afgelopen jaren reserves kunnen opbouwen, maar voor de langere termijn kunnen deze kortingen problematisch worden. De rek is er bij de diverse zorgaanbieders ook uit, dus zal iets aan de inkomstenkant moeten gebeuren. Het nieuwe kabinet zou ons “vertrouwen in de toekomst” in elk geval doen toenemen wanneer er reële budgetten beschikbaar zouden worden gesteld.

Wat ons betreft zijn er drie speerpunten in dit beleidsveld:

1. de bijdrage van mantelzorgers voor zorg en welzijn mag niet onderschat worden. Waar mogelijk gaan we mantelzorgers faciliteren bij hun werk, mogelijkheden tot respijtzorg aanbieden en in ieder geval blijven waarderen;

2. wachtlijsten voor zorgverlening, intramuraal, extramuraal of bij de thuiszorg, horen niet;

3. de kwaliteit van het dienstenaanbod en de klantgerichtheid bij zorgverleners laat weleens te wensen over. De PvdA wil investeren in kwaliteitsimpulsen in de zorg. Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit van zorg is een criterium dat bepaald of de gemeente bij een zorgaanbieder zorg in koopt. We moeten tenslotte alert en krachtig reageren op klachten van burgers hierover en de zorgverleners aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zonodig met financiële consequenties.