Leefbaarheid

Winkels in kernen

De krimp en de bezuinigingen en de algemene trend tot verschuiving van koopgedrag naar het internet, maken dat het draagvlak voor centrale voorzieningen in de kernen aan het afnemen is. Van groot belang is derhalve dat de leefbaarheid van die kernen door bundeling van winkels, openbare voorzieningen, sport en cultuur en zakelijke diensten, krachtig blijven en kunnen overleven. Leefbaarheid voor ouderen en jongeren is noodzakelijk om een aangename woonsfeer in stand te houden.