Vitale Kernen

Het vraagstuk leefbaarheid van (kleine) kernen vraagt meer en meer richting en antwoorden. Het is duidelijk dat het aantal voorzieningen verder terug zal lopen. Dat is goed te verklaren, omdat de bevolkingssamenstelling sterk veranderd: het aantal kinderen neemt fors af en veel kernen vergrijzen. Niet elke kern zal straks nog kunnen beschikken over een eigen school, winkels, maatschappelijke voorzieningen, sportvelden enz.

Het zal in de toekomst meer gaan om kwaliteit en bereikbaarheid dan om het krampachtig in stand houden van voorzieningen waar weinig gebruik van wordt gemaakt. De PvdA staat voor een evenwichtige verdeling van voorzieningen met in elk geval in elke kern een gemeenschapshuis, dat als uitvalsbasis van het verenigingsleven of voor activiteiten vanuit de gemeenschap gebruikt kan worden.

De “huiskamers” zijn inmiddels niet meer weg te denken in de diverse kernen en zijn wat de PvdA betreft dan ook “blijvertjes”.