Woningmarkt

Eijsden-Margraten groeit in bevolkingsomvang. In tegenstelling tot wat een aantal jaren geleden werd gedacht, zijn we geen krimpgemeente. Maar de vergrijzing zet wel door. En het aantal huishoudens neemt toe door gezinsverdunning. Er is dus behoefte, in alle kernen van de gemeente, aan meer woningen, en dan met name kleine, gelijkvloerse woningen voor ouderen. Het aantal huurwoningen is veel te laag. Voor jongeren en families met een krappe beurs is het moeilijk om passende woonruimte te vinden in onze gemeente. De PvdA vindt dat er het aantal woningen in de komende jaren moet kunnen groeien en dan vooral in de huursector en in de gelijkvloerse woningen voor ouderen. Ombouwen van grote monumentale boerderijen tot hofjescomplexen vinden wij een goede aanpak. Als de marktpartijen en woningcorporaties dat niet willen of kunnen, dan wordt het weer tijd voor een gemeentelijke woningdienst.

Eenpersoonshuishoudens nemen in aantal toe. Ook in Eijsden-Margraten. Vanwege het grote tekort aan eenpersoonswoningen zijn deze mensen vaak genoodzaakt naar elders te verhuizen. De PvdA ziet ook deze groep, als een groep die extra aandacht verdient. Bijvoorbeeld door te denken aan experimenten met zogenaamde “ tiny houses” .