7 november 2014

Begrotingsvergadering 04-11-2014

Begrotingsvergadering 04-11-2014

De begrotingsvergadering stond met name in het teken van de 3 Decentralisaties. Daar gaat veel geld in om. Volgens velen leven we in onzekere tijden, maar het geeft een goed gevoel dat onze gemeente financieel onder controle is. Toch mag wat de PvdA betreft een stevige begrotingsdiscipline niet leiden tot minder zorg aan de mensen. Onze fractie diende 6 moties in en een amendement. Deze zijn te lezen op onze website www.eijsdenmargraten.pvda.nl. Samen met de coalitie dienden we een amendement in om de ozb niet extra te verhogen met 2%. We willen de burgers niet nog meer belasten. Verder steunden we de motie van Groen Links over de overlast van vliegtuigen. Al met al een succesvolle begrotingsvergadering.

Jo Bisscheroux, wethouder, Odile Wolfs, fractievoorzitter, Jean Schrijen, raadslid, Carrie Vissers-Martens, raadslid.
Commissieleden: Frans Schoonbrood, Wiel Blezer,Harry Fekkers, Jef Gilissen, Jo Custers en Jan Segerink