Door op 22 februari 2014

Geloof waardig

Veel burgers fronsen hun wenkbrauwen wanneer politiek en geloofwaardigheid naast elkaar gezet worden. Dat is even jammer als waar.
In dat omveld probeer ik zonder dubbele agenda, oprecht en eerlijk politiek te bedrijven. Voor mij de enige manier om een bijdrage te leveren aan het herstel van dat vertrouwen.
In verkiezingstijd worden vaak grenzen opgezocht. Zaken worden soms mooier weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn en soms wordt een leugentje om bestwil niet uit de weg gegaan. “Een leugentje, ach, wie maalt erom?”, wordt wel eens gedacht.
In de Etalage van deze week claimde de VVD dat dankzij diezelfde VVD Mesch haar basisschool weer terug heeft.

Hier gaat het om meer dan een leugentje:

1. De school is nooit weg geweest. De school is altijd van de gemeente geweest en zal dat ook blijven: het is n.l. een zelfstandige openbare school.

2. SKOM is gefuseerd met Jong Leren tot Kom Leren en deze nieuwe organisatie heeft geen bestuurscommissie meer die zich over de school bekommert. De oude bestuurscommissie van SKOM deed dat námens het College. Nu doet het College dat weer zelf.

3. De openbare basisschool in Mesch draait goed. Mesch heeft 25 kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar en toch zitten 72 kinderen in Mesch op school. Dat is de verdienste van het onderwijsteam en van niemand anders.

4. In raadscommissie en Raad heeft geen enkele partij een motie, amendement of voorstel ingediend van welke aard dan ook om het beleid rondom de basisschool te wijzigen. Iedereen heeft ingestemd met het voorstel van het College om de taken van de voormalige bestuurscommissie weer terug te nemen. Meer niet.
Ik zou dan ook graag willen weten waar de claim van de VVD op gebaseerd is. Of is dit gewoon met een eer strijken die hen niet toe komt?

Jo Bisscheroux