17 april 2015

PvdA op de bres voor vrijwilliger

OMROEP

MARGRATEN – De PvdA in de gemeente Eijsden-Margraten is geschokt over de berichten dat een deel van de vrijwilligers van RTV Maas en Mergelland, na een fusie met Omroep Krijtland, moet vertrekken.

Volgens de partij past dit niet in een tijd waarin burgerparticipatie wordt gepredikt en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.

De PvdA wil graag weten wat de rol van de gemeente – die de lokale omroep subsidieert – in deze fusie is. De partij vraagt het college van burgemeester en wethouders hoe lang de plannen bekend zijn, of het fusieplan ter goedkeuring is voorgelegd en wat de raad hierin kan betekenen.

Verder vraagt de partij of over de fusie overleg geweest is met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals, die Omroep Krijtland subsidiëren.

De mededeling van het bestuur bij de presentatie van de fusieplannen dat een nieuwe streekomroep met minder mensen andere programma’s moet gaan maken om te kunnen overleven, leidde onlangs tot hevige emoties en grote onrust onder de vrijwilligers. „Bent u het met de PvdA eens dat het aan de kant zetten van vrijwilligers niet past bij een door de gemeente gesubsidieerde organisatie”, zo wil de partij nu weten van het college van burgemeester en wethouders.