23 februari 2015

Aldi aan de Kampweg

PvdA Eijsden-Margraten

Tijdens de laatste commissievergadering fysiek en economie sprak Dhr. Heijnens. Het ging over de Aldi aan de kampweg. Voorkeur was deze te verhuizen naar het retailpark A2. Onze fractie is hier groot voorstander van. Wij hebben hier al eerder op aangedrongen bij wethouder Custers en zijn blij met de nieuwe ontwikkelingen. Wel blijven we aandringen op de verkeersveiligheid rondom dit gebied. In de raadsvergadering van December zegde wethouder Jacobs toe dat in januari de schep in de grond ging. Dit is niet gebeurd, waarop wij hierover weer artikel 40 vragen hebben ingediend. Deze zijn ook te lezen op onze website www.eijsdenmargraten.pvda.nl. in de raadsvergadering van 03-02-2015 heeft onze fractie het gehad over het huisvesten van vreemdelingen met A-status. Onze gemeente loopt hierin achter en we zijn dan ook verheugd met het antwoord van de burgemeester dat hij hier voortvarend in gaat optreden. Ook stemden we in met de motie van svm over de kern bemelen. Verder wensen wij U allen nog een fijne Carnaval!

Namens de PvdA fractie

Jo Bisscheroux, Odile Wolfs, Jean Schrijen en Carrie Vissers-Martens