Door op 5 juli 2014

Motie inzake niet uitkeringsgerechtigden ( nuggers )

De gemeenteraad Eijsden-Margraten in vergadering bijeen op dinsdag 1 juli 2014

Overwegende dat:

– er geen zicht is op de verborgen werkloosheid bij niet uitkeringsgerechtigden

– er onvoldoende zicht is op de omvang van de groep nuggers, die door geen of minder kansen op de arbeidsmarkt negatieve sociale gevolgen ondervindt;

– een preventieve aanpak voorkomt dat mensen door het verbreken van een relatie

afhankelijk worden van een bijstandsuitkering;

– er zich onder de nuggers ook jongeren vanaf 16 jaar bevinden die werkeloos thuis zitten en geen uitkering kunnen aanvragen.

– deze potentiële arbeidskrachten een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van een

aantal problemen op de arbeidsmarkt.

 

Verzoekt het college:

– een onderzoek te laten verrichten naar de omvang van deze verborgen werkloosheid.

– te komen met een voorstel om actief beleid te voeren om deze groep bij de samenleving te betrekken en niet uit te sluiten.

 

Namens de fractie PvdA

 

Odile Wolfs, fractievoorzitter